Environmentální výchova ovlivňuje veřejnost směrem k environmentálně odpovědnému jednání. Jaký je její skutečný dopad na smýšlení a chování lidí? Dokážeme její význam pro společnost doložit prostřednictvím příběhů, výzkumů či vlastních zkušeností? Jaké je místo environmentální výchovy v kontextu jiných společenských sil či nástrojů environmentální politiky?