Konferenci pořádali Ministerstvo životního prostředí ČR a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno ve spolupráci se Sítí ekologických středisek Pavučina.

Hlavní kontaktní osoba
Pavlína Žilková
pavlina.zilkova@lipka.cz
545 228 567, 731 110 943

Zástupce Lipky
Hana Korvasová
hana.korvasova@lipka.cz
737 478 188

Zástupce MŽP
Miroslav Novák
Miroslav.Novak@mzp.cz
267 122 451

ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE
Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
RNDr. Jiří Kulich, SEVER Horní Maršov
RNDr. Jan Trávníček, MSc., Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno

DORUČOVACÍ ADRESA
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno
Lipová 233/20
602 00, Brno

ORGANIZÁTOŘI

PARTNEŘI