učitelka v základní škole, lektorka a metodička Lipky a koordinátorka tematické skupiny Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě KAP Krajského úřadu JMK

(www.zspodomi.czwww.lipka.cz)

RNDr. Dáša Zouharová učí od roku 1984 na úplné základní škole v Podomí. Nejvíce si užívá roli učitelky přírodopisu, environmentální výchovy, koordinátorky EVVO, do loňského roku i koordinátorky ŠVP. Za nejlepší interaktivní učebnu považuje okolí školy a spolupráci školy s neziskovkou. O zkušenosti s regionální výukou se dělí i s kolegy z jiných škol a se studenty. Od roku 2006 působí na Lipce jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogů, kde nyní zaměřila pozornost na rozvoj podnikavosti ve školách Jihomoravského kraje.

BLOK PROGRAMU:
11:15 PANELOVÁ DISKUZE