PŘEDNÁŠEJÍCÍ

JIŘÍ KULICH

ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER

ALEŠ MÁCHAL

metodik, konzultant, administrátor Ekopubliky, důchodce

JAN ČINČERA

docent na Katedře environmentálních studií FSS Masarykovy univerzity Brno

MICHAL BARTOŠ

ředitel Sluňákova – centra ekologických aktivit města Olomouc

BLAŽENA HUŠKOVÁ

lektorka a konzultantka v Oldřichově v Hájích

BOHUSLAV BINKA

vedoucí katedry Environmentálních studií FSS Masarykovy univerzity Brno

TOMÁŠ KAŽMIERSKI

ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů na MŽP

LADISLAV MIKO

vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku

DÁŠA ZOUHAROVÁ

učitelka v ZŠ Podomí, lektorka a metodička Lipky

MAREK ŠÍR

děkan Fakulty technologie ochrany prostředí na VŠCHT Praha

PETR DANIŠ

ředitel TEREZY, vzdělávacího centra, z. ú.

MICHAL MEDEK

ředitel Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn

JOZEF ZETĚK

ředitel Chaloupky, o. p. s., jednatel sociálního podniku EKOVYSOČINA, s. r. o.

JANA DLOUHÁ

vedoucí projektů a výzkumu VUR v Centru pro otázky životního prostředí UK

PETR LEDVINA

vedoucí Ekologické poradny Veronica

LENKA BUREŠOVÁ

ředitelka Základní školy Čeperka