ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT PREZENTACE, K USKUTEČNĚNÝM PŘEDNÁŠKÁM.

Aleš Máchal: HRÁCH NA ZDI?
Jan Činčera: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA JAKO SLUŽBA, CESTA I CÍL
Michal Bartoš: EFEKTIVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROBLÉM
Hana Korvasová, Aleš Máchal: EKOPUBLIKA 2017 – předání ceny za environmentální publicistiku
Marek Šír: EVVO Z POHLEDU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU NA FAKULTĚ TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ VŠCHT PRAHA
Petr Daniš: NA OPRAVDOVÉM ZAPOJENÍ DĚTÍ ZÁLEŽÍ
Michal Medek: JEDINEČNÝ SYSTÉM EVVO V ČESKÉ REPUBLICE?
Jozef Zetěk: CO JE NA HODNOCENÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ OPRAVDU OBTÍŽNÉ
Jana Dlouhá: DĚJE SE V SOUČASNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NĚCO ZÁSADNÍHO (A JAK TO SOUVISÍ S EVVO)?
Petr Ledvina: KDYŽ NEBUDEME LÉTAT?
Lenka Burešová: ČEPERKA NA CESTĚ ZMĚN…