cofee break a prezentace nabídky center environmentálního vzdělávání

Můžete se těšit na stánky či prezentaci těchto organizací:

Ekodomov
ZOO Hodonín

a další se teprve přihlašují