EVVO Z POHLEDU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU NA FAKULTĚ TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ VŠCHT PRAHA

V příspěvku chceme poukázat na opomíjené oblasti EVVO – v průmyslových podnicích, designu či ve státní správě. Chceme ukázat příležitosti pro EVVO na VŠ technického směru. Budeme diskutovat posun ve vývoji a výzkumu v oblasti environmentálních věd a průmyslové ekologii, který ukazuje, že je třeba poupravit či prohloubit některá témata EVVO, a kromě výchovy vztahu k přírodě a krajině je třeba vychovávat i v oblasti energetické udržitelnosti, ekoznačení, předcházení vzniku odpadů a podobně.

Přednáší:
Marek Šír (proděkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha)

PREZENTACE KE STAŽENÍ