metodik, konzultant, administrátor Ekopubliky, důchodce

(www.lipka.cz)

Ing. Aleš Máchal odešel v roce 1991 ze služeb státní ochrany přírody, aby s Hanou Korvasovou využili příležitost založit Lipku, tehdy Dům ekologické výchovy, nyní školské zařízení pro environmentální vzdělávání. 10 let zde působil jako ředitel, později se věnoval zejména environmentální přípravě učitelů a školních koordinátorů EVVO. Díky vstřícnosti vedení pracuje v Lipce dodnes, i když už jen na částečný úvazek jako důchodce s těžkou poruchou sluchu, která však neumenšuje jeho celoživotní ekopedagogický optimismus.

BLOK PROGRAMU:
9:20 HRÁCH NA ZDI?