vedoucí Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

(www.humenv.fss.muni.cz)

Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. se narodil 4. ledna 1973 v Českých Budějovicích. Vystudoval obory filosofie a estetika na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na téže fakultě získal v roce 2002 titul Ph.D. v oboru filosofie. Za svou disertační práci s názvem Analýza hlubinné ekologie se stal laureátem Ceny Josefa Vavrouška udělované Univerzitou Karlovou v Praze. Během studií absolvoval tříměsíční stáž na The Catholic University ve Spojených státech. Na Masarykově univerzitě působí od roku 2001, v roce 2012 se stal vedoucím Katedry environmentálních studií FSS MU. Od roku 2015 absolvuje psychoterapeutický výcvik v Gestalt skupinové terapii Instep.

BLOK PROGRAMU:
11:15 PANELOVÁ DISKUZE