Environmentální výchova má v České republice kořeny sahající hluboko před rok 1989. Prošla bouřlivým vývojem od skromných začátků po dnešní hustou síť center environmentálního vzdělávání, začlenění environmentální výchovy do školních kurikulí i původní oborový výzkum. Jaké byly hlavní mezníky tohoto vývoje? Jakými křižovatkami environmentální výchova    u nás prošla? Jaká konkrétní rozhodnutí či okolnosti ovlivnily její současnou podobu?